Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

IEDER KIND

Passend Onderwijs is onderwijs dat goed past bij de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. Vanzelfsprekend ziet iedere ouder of verzorger dit graag, net als iedere leerkracht. Van de school kunnen ouders daarom een brede ondersteuning verwachten voor het kind. Aandacht, lesmateriaal en voorzieningen zijn goed verzorgd.

Ieder kind is echter anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden. Daardoor hebben sommige kinderen extra aandacht nodig op de basisschool. Meer individuele begeleiding of een speciale voorziening kan dan uitkomst bieden.


Het 'Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA' kan deze behoefte aan extra ondersteuning samen met de basisschool oppakken. Zo kunnen er extra middelen ter beschikking worden gesteld en deskundigen worden ingeschakeld. RiBA werkt onder meer met kinderpsychologen en gespecialiseerde leerkrachten die we ambulant ondersteuners noemen. Als ouder kent u uw kind(eren) door en door. U weet hoe ze zijn en welke aandacht ze nodig hebben. Als leerkracht weet u ook veel over de kinderen in uw klas. U kent hun sterke en kwetsbare kanten. Heeft een kind extra ondersteuning nodig? Bespreekt u dit dan met de leerkracht of Intern Begeleider (IB) van de school.

Ieder kind heeft passend onderwijs nodig. Sommigen hebben wat meer aandacht nodig met taal of rekenen, anderen zijn juist meer begaafd waardoor ze meer uitdaging zoeken. Er zijn kinderen die behoefte hebben aan een prikkelarme werkplek en er zijn kinderen die niet zonder medische begeleiding kunnen. Ieder kind is immers anders. De basisschool is de school voor alle kinderen. Een school voor speciaal (basis)onderwijs komt pas in aanmerking als de extra ondersteuning binnen de basisschool nog niet geboden kan worden.


Laatste nieuws

Nieuwsbrief RiBA december 2018

Lees verder... 12 december 2018

Stel een vraag

Heeft u een vraag over het samenwerkingsverband, passend onderwijs of andere zaken? Uw vragen zullen we altijd zo goed mogelijk beantwoorden.

Klik hier...