Zorgen en je verantwoordelijk voelen
voor alle kinderen in de regio.

Welkom op de website van samenwerkingsverband RiBA!

Onze missie: “Ieder kind telt.”

Uitgangspunt van onze missie is dat iedere leerling passend onderwijs krijgt aangeboden. Passend onderwijs vindt zo mogelijk binnen het regulier onderwijs en dichtbij huis plaats. Samen met ouders bepalen wij wat een kind nodig heeft om optimaal te ontwikkelen. Wanneer de ondersteuningsbehoeften van een kind dit vragen, kan voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs gekozen worden.

Voor vragen kunt u bellen naar 085-7501070 of mailen naar info@swv-riba.nl
Ons nieuw adres vanaf 1 oktober 2016 is: Kastanjelaan 18H, 2982 CM Ridderkerk
 

Wat is Passend Onderwijs?

Onderstaande animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

 

 

Laatste nieuws

Kengetallen RiBA 2015-2016

Lees verder... 31 oktober 2016

Stel een vraag

Heeft u een vraag over het samenwerkingsverband, passend onderwijs of andere zaken? Uw vragen zullen altijd zo goed mogelijk beantwoord worden.

Klik hier...