Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

Klacht- en bezwaarcommissie

Het team van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA doet zijn uiterste best om u optimaal te ondersteunen bij het vinden van passend onderwijs voor uw kind. Daartoe zijn nauwkeurige afspraken en procedures ontwikkeld. Maar het is denkbaar dat er in dat proces zaken gebeuren die bij u tot ontevredenheid leiden. In dat geval kunt u een klacht indienen of bezwaar maken tegen een besluit van het samenwerkingsverband.
De meeste klachten kunnen snel en eenvoudig worden opgelost. Als u contact met ons opneemt dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt beantwoord. Wij zullen oplossingen voor uw klacht of bezwaar bij voorkeur zoeken met de mensen die direct betrokken zijn bij de klacht. Indien u niet tevreden bent over het resultaat, dan volgt op uw verzoek een nader onderzoek door de klacht- en bezwaarcommissie.
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA geeft verklaringen af voor de toelating tot het speciaal (basis) onderwijs. Dit heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en is een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. U kunt bezwaar maken tegen een afgegeven TLV. Deze dient binnen zes weken na het besluit te worden ingediend bij de klacht- en bezwaarcommissie: info@swv-riba.nl.


Wat doet de klacht- en bezwaarcommissie?

De klacht- en bezwaarcommissie van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA behandelt en onderzoekt uitsluitend klachten over de uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld:
… U bent niet tevreden over de manier waarop u te woord bent gestaan.
… U bent niet tevreden over de wijze waarop u bent geïnformeerd over de procedure voor het aanvragen van extra ondersteuning.
… U bent niet tevreden over het arrangement dat aan uw kind is toegekend door het samenwerkingsverband.
… U bent niet tevreden over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) die aan uw kind is toegekend.
Taken die onder verantwoordelijkheid van een school of schoolbestuur vallen zullen niet in behandeling genomen worden door Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA

Hoe dient u een klacht of een bezwaar in?

Via een mail of een telefoontje naar samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA (info@swv-riba.nl / 085-7501070) kunt u uw klacht of bezwaar kenbaar maken. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op en zetten uw klacht of bezwaar samen met u op papier. Degene die vervolgens uw klacht behandelt neemt binnen 10 werkdagen contact met u op. De wettelijke behandeltermijn van een bezwaarschrift varieert, afhankelijk van de gevolgde procedure, van zes tot twaalf weken.