Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

Landelijke en regionale websites

Hier vindt u een overzicht van websites die mogelijk interessant voor u zijn.


Passend Onderwijs

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen in de toekomst een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Om de knelpunten in het huidige systeem aan te pakken, is een aantal doelen geformuleerd.
www.passendonderwijs.nl >>

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedings­vraagstukken. U kunt het Nederlands Jeugdinstituut inschakelen voor onderzoek, advies, training en implementatie.
www.nji.nl >>

Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.
www.onderwijsconsulenten.nl >>

Vereniging PO-Raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.
www.poraad.nl >>

Koers VO

Koers VO is het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs (VO) in de regio Rotterdam.
www.koersvo.nl >>

Scholenopdekaart.nl

Op deze website vindt u veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kunt u scholen vergelijken. Of u nu op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in uw omgeving.
www.scholenopdekaart.nl >>