Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

OPR leden

Oudergeleding

vacature (namens OZHW)


 
vacature (namens RVKO)
 
 Jose de Witte (namens SCPO)

Onderwijs geleding

vacature (namens Yulius)
 
Conny Tillekens (namens PIT)
“Ik ben Conny Tillekens. Ik ben werkzaam op SBO de Burcht. Ik wilde graag in de OPR plaatsnemen omdat ik de zorgstructuur - de zorg voor alle leerlingen - binnen een school belangrijk vind. Handelingsgericht, planmatig en doelgericht werken, ondersteuning op maat en samenwerking zijn voor mij aspecten binnen het onderwijs die maken, dat er passend onderwijs gegeven kan worden, 'zorg op maat'. Het heeft daarbij duidelijk mijn interesse om ook vanuit de praktijk met de zorgstructuur mee te denken.”
 
Ingeborg de Wilt (namens OPOA) (secretaris/penningmeester)
"Mijn naam is Ingeborg de Wilt, moeder van 2 kinderen en vanaf 2011 werkzaam als leerkracht bij OBS Valckesteyn in Poortugaal. Sinds 2014 geef ik daar ook les aan de LED-groep (‘Leer-Extra-Dingen-groep’) voor (hoog)begaafde kinderen. Namens OPO Albrandswaard vertegenwoordig ik de OPR als leerkracht. Voor mijn switch naar het onderwijs heb ik 12 jaar in diverse leidinggevende logistieke en commerciële functies gewerkt. Graag zet ik me in voor passend onderwijs dat aansluit bij de behoeften van elk kind en tevens organisatorisch uitvoerbaar is."
 
  Leonie Kasten (namens PCPObr). Ik ben als leerkracht werkzaam op CBS De Vrijenburg. Daarnaast ben ik onderwijskundig ICT'er voor 'mijn' school, maar ook bij twee andere scholen binnen het bestuur. Afgelopen jaren heb ik zowel in de MR als in de GMR zitting genomen.
Ik heb twee kinderen welke beide onderwijs krijgen op één van de scholen binnen het samenwerkingsverband.
Met deze bagage hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het (passend) onderwijs voor de leerlingen, leerkrachten en scholen.