Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

OPR leden

Oudergeleding

Joyce Engelen(namens OZHW)
"Ik ben Joyce Engelen, 39 jaar, getrouwd met Arjen Engelen en moeder van drie meisjes. Twee kinderen zijn leerling van obs De Draaimolen. Eén dochter is leerling van het Dalton in Barendrecht.
Ik heb in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het invullen van passend onderwijs, enerzijds als leerkracht, anderzijds als moeder en nu als coach. Eén van mijn kinderen heeft autisme. Ook heb ik 10 jaar lesgegeven in het basisonderwijs. Mijn huidige werk bestaat parttime uit het coachen van ouders en kinderen en jongvolwassenen met autisme bij Boba Levensloopbegeleiding en als freelance fotograaf.
In de OPR wil ik graag een brug zijn tussen ouders, hulpverlening en leerkrachten, zodat we met elkaar een netwerk kunnen zijn waarin kinderen met een zorgbehoefte zich kunnen ontwikkelen en hun talenten leren in te zetten. Samen met mijn vrijwilligersactiviteiten binnen de WMO raad waar ik mij inzet voor de werkgroep jeugd, hoop ik een verbindende factor te kunnen zijn tussen jeugdzorg en passend onderwijs."

Geert-Bram Steijn (namens PCPObr)
“Ik ben Geert-bram Steijn, getrouwd met Rianne, en vader van Marit, Finn en Noor. Mijn kinderen zitten op de Groen van Prinsterer­school in Barendrecht. Ik vertegenwoordig, als ouder, de PCPO in de ondersteuningsplanraad (OPR) in de functie van secretaris/penningmeester. Ik ben in de OPR gekomen omdat ik graag mee wil denken over het beleid van het samenwerkings­verband Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard (RiBA) met betrekking tot het passend onderwijs. Het is een uitdaging om me als ouder in te zetten voor onze kinderen binnen het Samenwerkings­verband RiBA. Ik ben er van overtuigd, dat dit samenwerkingsverband en de OPR duidelijke verbeteringen binnen het onderwijs gaan opleveren. Ik sta altijd open voor verbeteringen, suggesties of andere zaken. Schroom daarom ook niet om met mij contact op te nemen.”

vacature  vacature (namens RVKO)
 
 


Onderwijs geleding

Noortje Hoogenboom (namens Yulus) (voorzitter)
"Mijn naam is Noortje Hoogenboom, moeder van twee dochters en werkzaam bij Cluster 4 school Yulius de Wilgen in Barendrecht. Bij De Wilgen ben ik werkzaam als orthopedagoog. Yulius De Wilgen maakt als onderwijslocatie onderdeel uit van het samen­werkings­verband RIBA.
Vanuit mijn functie heb ik direct te maken met wat passend onderwijs kan beteken voor kinderen en ouders. Ik vind het daarom ook belangrijk om beleidsmatig het zorgstuk binnen onderwijs te volgen en te vormen voor een zo passend en compleet mogelijk onderwijs-zorgaanbod. Als onderdeel van de OPR wil ik mij daar dan ook hard voor maken."
 
Conny Tillekens (namens PIT)
“Ik ben Conny Tillekens. Ik ben werkzaam op SBO de Burcht. Ik wilde graag in de OPR plaatsnemen omdat ik de zorgstructuur - de zorg voor alle leerlingen - binnen een school belangrijk vind. Handelingsgericht, planmatig en doelgericht werken, ondersteuning op maat en samenwerking zijn voor mij aspecten binnen het onderwijs die maken, dat er passend onderwijs gegeven kan worden, 'zorg op maat'. Het heeft daarbij duidelijk mijn interesse om ook vanuit de praktijk met de zorgstructuur mee te denken.”
 
Ingeborg de Wilt (namens OPOA) (secretaris/penningmeester)
"Mijn naam is Ingeborg de Wilt, moeder van 2 kinderen en vanaf 2011 werkzaam als leerkracht bij OBS Valckesteyn in Poortugaal. Sinds 2014 geef ik daar ook les aan de LED-groep (‘Leer-Extra-Dingen-groep’) voor (hoog)begaafde kinderen. Namens OPO Albrandswaard vertegenwoordig ik de OPR als leerkracht. Voor mijn switch naar het onderwijs heb ik 12 jaar in diverse leidinggevende logistieke en commerciële functies gewerkt. Graag zet ik me in voor passend onderwijs dat aansluit bij de behoeften van elk kind en tevens organisatorisch uitvoerbaar is."
 
  Esther Simin (namens VPCBO)
"Ik ben Esther Simin, getrouwd met Leon Koudijzer, we hebben 2 volwassen kinderen (24 en 27 jaar). Tevens hebben we een wijnspeciaalzaak (Wijn aan de Kade in Rotterdam). Ik vind de verscheidenheid aan werkzaamheden in combinatie met mijn leerkrachtzijn heel interessant.
Ik ben werkzaam als groepsleerkracht op CBS De Parel in Poortugaal, waar ik bij de kleuters ben begonnen en door de jaren heen voor verschillende groepen heb gestaan en intussen heb ik deze kinderen de basisschool als pubers zien verlaten. Ik vind het prachtig om te zien, hoe kinderen zich gedurende de basisschooltijd ontwikkelen.
Voor mezelf vind ik het ook belangrijk om continue in beweging en ontwikkeling te zijn, daarom heb ik na de PABO de master Leren en Innoveren afgerond en dit jaar ben ik begonnen met de cursus NLP als leerkracht.
Ik denk dat zitting in de OPR me meer inzichten zal geven en me zal helpen in mijn verdere professionalisering."