Het beste in ieder kind boven halen,
daar doen wij graag iets extra's voor!

OPR leden

Oudergeleding

Joyce Engelen(namens OZHW)
"Ik ben Joyce Engelen, 39 jaar, getrouwd met Arjen Engelen en moeder van drie meisjes. Twee kinderen zijn leerling van obs De Draaimolen. Eén dochter is leerling van het Dalton in Barendrecht.
Ik heb in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het invullen van passend onderwijs, enerzijds als leerkracht, anderzijds als moeder en nu als coach. Eén van mijn kinderen heeft autisme. Ook heb ik 10 jaar lesgegeven in het basisonderwijs. Mijn huidige werk bestaat parttime uit het coachen van ouders en kinderen en jongvolwassenen met autisme bij Boba Levensloopbegeleiding en als freelance fotograaf.
In de OPR wil ik graag een brug zijn tussen ouders, hulpverlening en leerkrachten, zodat we met elkaar een netwerk kunnen zijn waarin kinderen met een zorgbehoefte zich kunnen ontwikkelen en hun talenten leren in te zetten. Samen met mijn vrijwilligersactiviteiten binnen de WMO raad waar ik mij inzet voor de werkgroep jeugd, hoop ik een verbindende factor te kunnen zijn tussen jeugdzorg en passend onderwijs."

Leonie Kasten Leonie Kasten (namens PCPObr)

vacature (namens RVKO)
 
 


Onderwijs geleding

vacature (namens Yulius)
 
Conny Tillekens (namens PIT)
“Ik ben Conny Tillekens. Ik ben werkzaam op SBO de Burcht. Ik wilde graag in de OPR plaatsnemen omdat ik de zorgstructuur - de zorg voor alle leerlingen - binnen een school belangrijk vind. Handelingsgericht, planmatig en doelgericht werken, ondersteuning op maat en samenwerking zijn voor mij aspecten binnen het onderwijs die maken, dat er passend onderwijs gegeven kan worden, 'zorg op maat'. Het heeft daarbij duidelijk mijn interesse om ook vanuit de praktijk met de zorgstructuur mee te denken.”
 
Ingeborg de Wilt (namens OPOA) (secretaris/penningmeester)
"Mijn naam is Ingeborg de Wilt, moeder van 2 kinderen en vanaf 2011 werkzaam als leerkracht bij OBS Valckesteyn in Poortugaal. Sinds 2014 geef ik daar ook les aan de LED-groep (‘Leer-Extra-Dingen-groep’) voor (hoog)begaafde kinderen. Namens OPO Albrandswaard vertegenwoordig ik de OPR als leerkracht. Voor mijn switch naar het onderwijs heb ik 12 jaar in diverse leidinggevende logistieke en commerciële functies gewerkt. Graag zet ik me in voor passend onderwijs dat aansluit bij de behoeften van elk kind en tevens organisatorisch uitvoerbaar is."
 
 vacature (namens VPCBO)