Coronavirus beleid RiBA

Aanpassing van het beleid van RiBA vanwege Coronavirus COVID-19

Naar aanleiding van de persconferenties van onze regering over de laatste ontwikkelingen van het Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM is er binnen swv RiBA het volgende afgesproken:

  • RiBA medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en zullen alles in het werk stellen om via de moderne communicatiemiddelen zoveel mogelijk werkzaamheden doorgang te laten vinden. Deze beperking wordt in ieder geval tot 16 juli 2021 opgelegd.
  • Alle schoolbesturen zijn via email op de hoogte gebracht van de aanpassingen in de werkwijze en de gedragswetenschappers van Samenwerkingsverband RiBA hebben dit gecommuniceerd met de directeuren en intern begeleiders.
  • Het loket is telefonisch minder goed bereikbaar. Wel kunnen er boodschappen op de voicemail ingesproken worden die dagelijks worden afgeluisterd. Gevraagd wordt om zoveel mogelijk via de mail te communiceren. Alle e-mailadressen van de medewerkers staan op deze site.

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan snel en kunnen dagelijks veranderen. Het Samenwerkingsverband volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal indien nodig haar beleid hierop aanpassen.