Hulpvraag toevoegen zonder koppeling Parnassys

Klik linksboven in het scherm op   

Klik vervolgens rechtsonder op   

Vul in de gele balk de naam van de leerling in en klik op 

Er verschijnt nu een tab ‘Dossier toevoegen’.
Vul bij de volgende tabs in ieder geval alle gele velden in.

               

Klik op