Inloggen op intranet is alleen mogelijk indien u een gebruikersnaam en wachtwoord heeft.
Voor het aanvragen van een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u een mail sturen naar info@swv-riba.nl.

Toegang kunnen aanvragen:
– Scholen: directeuren, intern begeleiders en leerkrachten van het samenwerkingsverband RiBA
– Opr-leden van het samenwerkingsverband
– Bestuursleden van deelnemende besturen van het samenwerkingsverband