Inzien dossier lukt niet meer

• Kon je het dossier inzien omdat je uitgenodigd was voor een Vergadering waarin dit dossier is
opgenomen? Nadat de vergaderdatum is verstreken, kun je het dossier niet meer inzien.
• Kon je het dossier inzien doordat je was uitgenodigd voor een Overlegronde? Nadat de einddatum van
de Overlegronde is verstreken, kun je het dossier niet meer inzien. De einddatum kan eventueel nog
aangepast worden door de persoon die de Overlegronde heeft aangemaakt.
• Kon je het dossier inzien doordat je als Behandelaar was gekoppeld aan een Aanpak? Nadat de
einddatum van de aanpak is verstreken, kun je het dossier niet meer inzien