Op het moment zijn er geen vacatures.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA is een klein samenwerkingsverband met ongeveer 10.000 leerlingen. De schoolbesturen van 35 scholen voor primair onderwijs in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard werken er met elkaar samen om de doelstelling van passend onderwijs te realiseren. Het swv kent een raad van toezicht, een directeur-bestuurder en ca. 20 mede­werkers in dienst van het swv.