Veelgestelde vragen over zorgplicht

Wanneer heeft een school zorgplicht?
Het bevoegd gezag van de school heeft zorgplicht zodra een leerling schriftelijk is aangemeld.

Vanaf welke leeftijd start de zorgplicht?
De zorgplicht geldt bij schriftelijke aanmelding vanaf 3 jarige leeftijd.

Het kind staat al ingeschreven bij een andere school. Welk schoolbestuur heeft nu de zorgplicht?
Het bevoegd gezag van de school van voorkeur van ouders heeft zorgplicht. Dus ook wanneer een leerling ingeschreven staat op een school en ouders melden aan bij een andere school, dan heeft de school waar het kind het meest recent aangemeld is de zorgplicht. Deze situatie kan voorkomen bij o.a. verhuizing of wanneer ouders ontevreden zijn over de huidige school.

Moet de school iedere leerling waar zij zorgplicht voor heeft opnemen?
Nee, de school heeft 6 weken de tijd om een passende plek op een andere school te vinden. Deze periode kan eenmalig met 4 weken verlengd worden.

Mag de school een leerling weigeren?
Ja dit mag. Een school mag weigeren wanneer de school vol is, hier moet dan wel een helder toelatingsbeleid over gevoerd worden. Een school mag ook weigeren wanneer ouders de grondslag van de school niet respecteren dan wel onderschrijven. Beleid dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte benadeelt ten opzichte van overige leerlingen is niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om een maximum te stellen aan het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft.