Zorgplicht in de voorschoolse periode

  • De school waar het kind is aangemeld heeft zorgplicht vanaf het moment van schriftelijke aanmelding. Verwachten de ouders dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven zij dit meteen aan. Ouders hebben informatieplicht;
  • Als het kind extra ondersteuningsbehoeften heeft, organiseert de basisschool waar het kind is aangemeld een sot-gesprek of een hia-gesprek.
  • De voorschoolse partijen zorgen voor het verzamelen en delen van de informatie die zij hebben over het kind;
  • De basisschool zorgt voor de administratieve verwerking in Kindkans zoals gebruikelijk in de samenwerking met RiBA;
  • De basisschool nodigt deskundigen van RiBA uit voor dit gesprek;
  • Samen met de ouders, de basisschool, RiBA en de voorschoolse partijen wordt zo goed mogelijk afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van het kind. Er zijn verschillende mogelijkheden: de school neemt het kind op, eventueel met een arrangement aangeboden door het samenwerkingsverband. Als er op de basisschool geen perspectief voor het kind ontwikkeld kan worden, kan doorverwezen worden naar een school voor speciaal (basis)onderwijs. In het laatste geval vraagt de betrokken basisschool een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan voor een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs.