Ieder kind is anders

Ieder kind is anders en heeft andere kwaliteiten. Als samenwerkingsverband staan wij voor passend onderwijs voor ieder kind door samenwerking met alle betrokkenen. Wij bieden vanuit onze expertise ondersteuning aan scholen zodat zij een zo passend en thuisnabij mogelijk aanbod kunnen realiseren voor hun leerlingen. Daarbij staan samenwerken en betrokkenheid van onze deskundigen centraal.

Ieder kind doet mee

Wij zijn samenwerkingsverband passend onderwijs RiBA. RiBA staat voor Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. Wij streven ernaar dat alle kinderen in deze gemeenten naar school kunnen en passend onderwijs krijgen. Om dat te bereiken, werken reguliere en gespecialiseerde scholen binnen ons samenwerkingsverband samen. Met elkaar maken we afspraken over hoe we kinderen in de regio de beste ondersteuning geven op basis van wat ze wél kunnen. Zo zorgen we dat ieder kind meedoet.

Direct naar het Ouder- en Jeugdsteunpunt

Nieuws