De gegevens van je kind

Als je kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school leggen we gegevens vast. Denk aan naam en adres, maar ook informatie over bijvoorbeeld de gezondheid of de ontwikkeling van je kind. Dit is nodig om je kind goed te kunnen helpen. Tegelijkertijd is het goed om te weten wat je rechten zijn als het gaat over privacy.

Privacy tool

De privacy tool is een landelijke tool waar je algemene informatie vindt over passend onderwijs en privacy. De tool geeft duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.

Vragen over privacy?

Heb je vragen over hoe we omgaan met de gegevens van je kind? Stuur dan een mail naar info@swv-riba.nl. Wij helpen je graag.