Zo ga je te werk

Vermoed je dat een leerling dyslexie heeft? Dan geldt er een vaste werkwijze.

Werkwijze

 1. Intern begeleider stelt dossier samen
  Als de leerkracht dyslexie vermoedt, schakelt hij de intern begeleider in. Om het vermoeden te onderbouwen, stelt de intern begeleider een leerlingdossier op met behulp van ons format. Hij gaat ook in gesprek met de betrokken gedragswetenschapper. De gedragswetenschapper checkt het dossier. Bij goedkeuring stuurt de intern begeleider het dossier naar ons.
 2. Poortwachter beoordeelt en informeert
  Onze poortwachter beoordeelt het dossier volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling. Als een leerling in aanmerking komt voor betaald onderzoek, stelt zij een ontvankelijkheidsverklaring op voor onderzoek naar dyslexie. Deze verklaring stuurt zij via een beveiligde mail naar de ouders. De poortwachter informeert ook de gemeente. Zij stuurt elke 2 weken een lijst naar de backoffice Jeugd met namen en geboortedata van de leerlingen waarvoor zij een ontvankelijkheidsverklaring heeft afgegeven.
 3. Ouders kiezen behandelaar
  Ouders kiezen een aanbieder uit de lijst met gecontracteerde zorgaanbieders van de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard.
 4. Ouders sturen dossier op
  Ouders sturen het hele dossier met het aanmeldformulier dyslexieonderzoek en de ontvankelijkheidsverklaring naar de gekozen behandelaar. Zij kunnen dit uiteraard samen met school doen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij ouders.

Dyslexie in de Jeugdwet

De zorg voor kinderen met ernstige dyslexie is opgenomen in de Jeugdwet. Dit betekent dat gemeenten de taak hebben om de dyslexiezorg te organiseren en te financieren. Scholen hebben de taak om een schooldossier op te bouwen volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0.

Rol van poortwachter

De poortwachter beoordeelt of een aanvraag voor dyslexiezorg op inhoud voldoet aan de criteria van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Deze functie is ingevoerd in overleg met gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, die de poortwachter ook betalen. Na afgifte van de ontvankelijkheidsverklaring speelt de poortwachter geen rol meer in het traject.