Gegevens veilig opgeslagen

School bewaart de gegevens over de extra ondersteuning die je kind krijgt in een online dossier. Dit dossier delen ze met ons via Kindkans. Dit is een goed beveiligde digitale plek. Alleen wij en de intern begeleider van de school kunnen hier gegevens opslaan. Als ouder of verzorger kun je deze gegevens natuurlijk inzien. Bijvoorbeeld om je voor te bereiden op een gesprek.