Medewerkers RiBA 2023-2024

Directeur-bestuurder

Monique de Sterke monique.desterke@swv-riba.nl

Plaatsvervangend directeur/teamleider

Beleidsmedewerker

Gedragswetenschapper

Gwenny van der Laan gwenny.vanderlaan@swv-riba.nl Ark, Draaimolen, Hoeksteen, Smitshoek, Tweemaster
Arda de Wilde arda.dewilde@swv-riba.nl Don Bosco, Grote Reis, Lichtpunt, Parel, Overkant, Portland
Rosanne de Kreek rosanne.dekreek@swv-riba.nl Driemaster, Klimop, Fontein, Reijer, Noord, Schaepman (R), Leeronderneming
Sanne Visser (tijd.verv. Palma Verboom) sanne.visser@swv-riba.nl Schaepmanschool (B), Kompas,Trinoom, Zeppelin
Suzanne de Kruijk suzanne.dekruijk@swv-riba.nl Driehoek, Groen v. Pr., Smitshoek, Vrijenburg, Wilgen
Ellis Boele ellis.boele@swv-riba.nl Bosweide, Regenboog, Bongerd, Piramide
Corry van Vliet corry.vanvliet@swv-riba.nl sbo de Burcht
Serita Jagram serita.jagram@swv-riba.nl Julianaschool, Valckesteijn Noord/Zuid, Botter, St.Bram, Wingerd

Ambulante ondersteuners gedrag

Nicole Janssen nicole.janssen@swv-riba.nl Don Bosco, Grote Reis, Julianaschool, Valckesteyn Noord/Zuid, Ark, Groen van Prinsterer, Tweemaster, Cadans
Marjolein Habes marjolein.habes@swv-riba.nl Lichtpunt, Parel, Overkant, Portland, Draaimolen (B), Kompas, Zeppelin
Chantal Kuipers chantal.kuipers@swv-riba.nl Trinoom, Driehoek, Smitshoek, Schaepmanschool (B), Vrijenburg
Natasja Monk natasja.monk@swv-riba.nl Draaimolen (S), Driemaster, Fontein, Bongerd, Klimop, Regenboog, Botter
Marijke de Groot marijke.degroot@swv-riba.nl Hoeksteen, Bosweide, Botter, Piramide, Noord, Reijer, Wingerd, Schaepmanschool (R)

Ambulante ondersteuners ontwikkeling

Wilma de Jong wilma.dejong@swv-riba.nl alle scholen binnen swv RiBA
Lijnie Kemp lijnie.kemp@swv-riba.nl Portland, Groen van Prinsterer, Schaepmanschool, Driemaster, Regenboog, Bongerd, Bosweide
Karima Jahouhi karima.jahouhi@swv-riba.nl Draaimolen, Smitshoek, Vrijenburg, Noord, Reijer
Anja Drinkwaard anja.drinkwaard@swv-riba.nl Don Bosco, Grote Reis, Julianaschool, Parel, Overkant, Lichtpunt, Valckesteyn Noord/Zuid, Driehoek, Hoeksteen, Wingerd
Marleen Boers marleen.boers@swv-riba.nl Ark, Kompas, Trinoom, Tweemaster, Zeppelin, St. Bram, Botter, Fontein, Piramide, Klimop, sbo de Burcht

Ambulante ondersteuner taal

Ekelien de Jong ekelien.dejong@swv-riba.nl alle scholen binnen swv RiBA

Ouderfunctionaris

Jeanette Roest jeanette.roest@swv-riba.nl alle scholen binnen swv RiBA

Functionaris gegevensbescherming

José Schildwacht, tijd.verv.
Fred Schuurman
j.schildwacht@cedgroep.nl
fred@privacyopschool.nl
telefoon 010-4071599