Laat het onderzoeken

Vermoed je dat je kind dyslexie heeft, omdat lezen en spellen lastig gaat? Dan kun je dat laten onderzoeken en behandelen. De school vraag zo’n dyslexieonderzoek aan.

Wat is dyslexie?

Met dyslexie werken de hersens van je kind net even anders als het gaat om taal. Daardoor is lezen en schrijven moeilijk. Dyslexie is aangeboren en zegt niets over hoe slim je kind is. Als we dyslexie op tijd vaststellen, kan je kind met extra hulp op een aanvaardbaar niveau leren lezen en schrijven.

Hoe ontdek je dyslexie?

In groep 3 leert je kind lezen. Als het goed is, gaat dat steeds vlotter en krijgt je kind lol in lezen. Als het wat moeizamer gaat, krijgt hij extra hulp. Helpt dat niet, dan houdt de school rekening met dyslexie. Je kind krijgt dan nog meer hulp en de leerkracht schakelt de intern begeleider in en neemt regelmatig een toets af. Zo ziet de leerkracht of je kind voldoende vooruit gaat. Als dat niet het geval is, kan er sprake zijn van dyslexie. De volgende stap is dan een dyslexieonderzoek. Alle stappen worden natuurlijk met jou als ouder besproken.

Dyslexieonderzoek

Voor onderzoek gaat je kind naar een dyslexiebehandelaar die een contract heeft met de gemeente. Voor het zover is, regelen de betrokken partijen de volgende zaken:

Dit regelt school

School vraagt het dyslexieonderzoek aan en stelt een dossier samen met alle toetsresultaten van je kind. Ook maakt school een verslag van alle extra hulp en begeleiding die je kind heeft gekregen. School stuurt het dossier naar ons.

Dit regelt RiBA

Wij beoordelen het dossier dat we van school krijgen. Als wij zien dat je kind in aanmerking komt voor een betaald onderzoek, geven we dat door aan de gemeente. Jij als ouder ontvangt een ontvankelijkheidsverklaring van ons. Dit is de goedkeuring voor een betaald onderzoek naar dyslexie.

Komt jouw kind in aanmerking voor betaald onderzoek?
Om in aanmerking te komen voor een betaald onderzoek kijken we naar de score van je kind bij technisch lezen. Deze moet 3 keer bij de laagste 10% van alle basisschoolleerlingen van Nederland zitten. Dit geldt ook voor meerbegaafde en hoogbegaafde kinderen.

Dit regel je als ouder

Met de ontvankelijkheidsverklaring die je van ons krijgt, meld je je kind aan voor dyslexieonderzoek. Dat doe je bij een dyslexiebehandelaar die een contract heeft met de gemeente. De behandelaar die jij kiest, regelt zelf de betaling met de gemeente. Daar hoef jij als ouder niets voor te doen.

Zelf betalen?
Wanneer het dossier van jouw kind niet voldoet aan de landelijke regels voor vergoeding van dyslexieonderzoek, kun je nog steeds een onderzoek aanvragen bij een behandelaar naar keuze. Dat hoeft dus niet een door de gemeente gecontracteerde behandelaar te zijn. Je moet de kosten dan wel zelf betalen. Een onderzoek kost tussen € 800 en € 1.200