Disclaimer

Door bezoek aan en gebruik van deze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in de disclaimer zijn vastgelegd.

Informatie

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt RiBA uiterst zorgvuldig. Ondanks deze zorgvuldigheid kan RiBA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. RiBA wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wijzigingen

Alle informatie die RiBA op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.