Zo zijn wij georganiseerd

Ons samenwerkingsverband heeft een kantoor in Ridderkerk en werkt samen met 9 schoolbesturen voor primair onderwijs in de regio Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard. We zijn een klein samenwerkingsverband met 35 scholen en ongeveer 10.000 leerlingen. Aan het hoofd staat onze directeur-bestuurder. Verder vind je bij ons een beleidsmedewerker, een plaatsvervangend directeur-teamleider, ambulant ondersteuners en gedragswetenschappers. Er is ook een ouderfunctionaris.

Verantwoording en advies

We zijn een stichting met een directeur-bestuurder. En met een raad van toezicht die bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vertegenwoordigers van alle deelnemende schoolbesturen en iemand die optreedt namens de ondersteuningsplanraad. Er is ook een kernberaad dat bestaat uit directeuren van de deelnemende schoolbesturen en dat de directeur-bestuurder adviseert over het beleid.

Medezeggenschap

We hebben 2 organen voor medezeggenschap:

 • De ondersteuningsplanraad (opr)
  Deze bestaat uit ouders en onderwijsmedewerkers en heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Elk schoolbestuur is met 1 stem vertegenwoordigd in de opr. Bekijk hier de leden van de opr.
 • Medezeggenschapsraad (mr-p)
  Deze bestaat uit 3 medewerkers van ons samenwerkingsverband. De mr-p heeft advies- en instemmingsrecht op personele aangelegenheden.

Ons organogram:

Het kernberaad bestaat uit directeuren van de deelnemende schoolbesturen en adviseert de directeur-bestuurder over het te voeren beleid van het swv.

De scholen

Deze scholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard horen bij ons samenwerkingsverband. Het gaat om reguliere basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs (so) en scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo). Scholen voor speciaal (basis)onderwijs richten zich op kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan het regulier basisonderwijs kan bieden.

Ridderkerk

 • cbs de Bongerd
 • cbs de Driemaster
 • cbs de Fontein
 • cbs de Klimop
 • cbs de Regenboog
 • cbs de Wingerd
 • obs de Bosweide
 • obs de Botter
 • obs de Noord
 • obs de Piramide
 • obs de Reijer
 • Schaepmanschool (Jenaplan)
 • sbo de Burcht

Barendrecht

 • cbs de Ark
 • cbs Groen van Prinsterer
 • cbs de Hoeksteen
 • cbs het Kompas
 • cbs Smitshoek
 • cbs de Vrijenburg
 • obs de Draaimolen
 • obs de Driehoek
 • obs de Tweemaster
 • obs de Zeppelin (Dalton)
 • Schaepmanschool (Jenaplan)
 • de Trinoom (Montessori)
 • so de Wilgen
 • IKC Cadans

Albrandswaard

 • cbs Julianaschool
 • cbs de Parel
 • obs de Overkant
 • obs Portland
 • obs Valckesteyn
 • Don Boscoschool (Dalton)
 • de Grote Reis (Dalton)

Bekijk de scholen op de kaart