De gegevens van je leerling

Wanneer je leerling extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school zullen er gegevens nodig zijn over de ondersteuning van de leerling. Dit zijn persoonsgegevens als naam en adres, maar ook gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of de ontwikkeling van de leerling. Het samenwerkingsverband heeft deze gegevens nodig om de leerling te kunnen helpen. Het is goed om te weten wat de rechten zijn in verband met de privacy van de leerling.

Privacy tool

De privacy tool is een landelijke tool waar je algemene informatie vindt over passend onderwijs en privacy. De tool geeft duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.