Veiligheid voorop

Ons samenwerkingsverband heeft samen met de scholen in de regio de plicht om bij te dragen aan een veilige omgeving voor de leerlingen. En om vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te signaleren.

Meldcode

Als school vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan geldt de meldcode. Dit zijn vaste stappen die wij samen met school hebben vastgelegd. De school zal meestal als eerste de stappen in gang zetten.

Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel Veilig Thuis raadplegen
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
Stap 5: Beslissen over melden of hulp organiseren.

De stappen leiden niet altijd tot een melding. Soms kunnen wij de situatie anders inschatten dan de school.