Veiligheid voorop

Ons samenwerkingsverband heeft samen met de scholen in de regio de plicht om bij te dragen aan een veilige omgeving voor de leerlingen. En om vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te signaleren.

Meldcode en stappenplan

Als samenwerkingsverband hebben we een meldcode met stappenplan vastgelegd. Dit zijn de stappen:

Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Overleggen met een collega en eventueel Veilig Thuis raadplegen
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
Stap 5: Beslissen over melden of hulp organiseren.

De school zal meestal als eerste de stappen van de meldcode in gang zetten. Als school kun je ons samenwerkingsverband vragen om advies. De stappen leiden niet per definitie tot een melding. Soms kunnen wij de situatie anders inschatten dan de school.

In het plan van aandacht wordt omschreven hoe de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling de aandacht krijgt en beschermd wordt binnen onze organisatie