Externe leerlingen

Wil je een externe leerling bij ons samenwerkingsverband aanmelden? Of wil je een herbeoordeling bij ons aanvragen? Dat kan!

Vragen?

Mail ze naar loket@swv-riba.nl of bel 085-750 10 70. We helpen je graag.

Aanmelding bij RiBA

Wil je een externe leerling bij ons aanmelden? Bijvoorbeeld vanuit een ander type onderwijs of vanuit een zorginstelling? Dan zijn dit de stappen:

 1. Meld de leerling aan via loket@swv-riba.nl of bel ons op 085-750 10 70.
 2. Voeg na akkoord van ons de persoonsgegevens en relevante documenten toe in Kindkans.
 3. Deel het dossier en het ingevulde concept-hia-trajectdocument ook met ouders.
 4. Wij wijzen een gedragswetenschapper en een trajectbegeleider toe. De trajectbegeleider neemt contact op met de ouders.
 5. Stem de locatie en datum van het hia-gesprek af met alle betrokkenen.
 6. In overleg met ons bepalen we of er vooraf een observatie nodig is door een ambulant ondersteuner of gedragswetenschapper van ons.
 7. Tijdens het hia-gesprek vullen we het document aan.
 8. Betrokkenen gaan aan de slag met de afspraken uit het hia-gesprek. Als er een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig is, vraagt de school die aan in Kindkans. De ouders ontvangen na afgifte een kopie van de tlv.

Herbeoordelingen

Je kunt bij ons een herbeoordeling aanvragen van een tlv voor leerlingen waarvoor we al eerder tlv hebben afgegeven. Om de herbeoordeling eenvoudiger, inzichtelijker en sneller te maken voor alle partijen werken we nauw samen met jou als aanvrager.

Aanvraag van een herbeoordeling

Vraag de herbeoordeling digitaal aan in Kindkans volgens onderstaande stappen. Heb je al een account bij Kindkans, begin dan bij stap 2.

 1. Vraag bij ons een account aan voor Kindkans via loket@swv-riba.nl of 085-750 10 70.
 2. Als je een account hebt, kun je inloggen bij Kindkans.
 3. Kies Hulpvragen en vervolgens Toevoegen om de leerling in het systeem te zetten.
 4. Vul gegevens van de leerling én van de school in.
 5. Let op: controleer de adres- en mailgegevens van de ouders. Ouders krijgen een kopie van de tlv via een e-mail.
 6. Stel een hulpvraag tlv-herbeoordeling op. Gebruik hiervoor de aanduiding: TLV-SO4 herbeoordeling, TLV-SO3 herbeoordeling of TLV-SBO herbeoordeling.
 7. Voeg de benodigde bijlagen toe aan de hulpvraag. Zie hieronder om welke gegevens het gaat.
 8. Onze gedragswetenschapper zal de aanvraag op basis van de aangeleverde gegevens beoordelen.

De volgende gegevens meesturen met de aanvraag:

 1. Volledige gegevens van de leerling.
 2. Een actueel ondertekend ontwikkelingsperspectief (opp).
 3. Een handelingsgerichte overweging van het college van bestuur van de so-school met betrekking tot de noodzaak tot voortzetting van plaatsing op de so-school. Geef ook aan wanneer en op welk niveau de leerling zal uitstromen, samen met de aangevraagde bekostigingscategorie: 1 (laag), 2 (midden), 3 (hoog).
 4. Het ondertekende aanvraagformulier herbeoordeling toelaatbaarheidsverklaring van ons samenwerkingsverband.
 5. Relevante aanvullende rapportages ter onderbouwing van de onderwijsbehoeften.

Verwerking herbeoordeling
Wij ontvangen een digitale melding van de aanvraag en nemen deze in behandeling. Gedurende die behandeling houden we je via mails vanuit Kindkans op de hoogte. Op het moment dat we de tlv afgeven, krijg je ook een mail via Kindkans. Wij voegen de tlv als document toe aan de hulpvraag in Kindkans. De school kan de tlv uit het systeem ophalen. De ouders krijgen een kopie van de tlv via een beveiligde mail.