Samen staan we sterk

Een dekkend netwerk van passend onderwijs organiseren wij niet alleen. Daarvoor werken we samen. Natuurlijk met alle besturen en scholen in onze regio. Maar ook met gemeenten, jeugdzorginstanties, wijkteams, voorschoolse organisaties en het voortgezet onderwijs. Samen zorgen we voor passend onderwijs voor ieder kind.

Voorschoolse organisaties

Voordat kinderen naar de basisschool gaan, zitten ze vaak al bij een kinderdagverblijf of een peuterspeelgroep. Samen met deze voorschoolse organisaties, de basisschool en de gemeente, zorgen wij voor een goede overdracht van de voorschoolse organisatie naar het basisonderwijs. Als het nodig is, is daar ook een ondersteuner van ons samenwerkingsverband bij betrokken.

Voortgezet onderwijs

Aan het einde van de basisschooltijd maken leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Om deze stap soepel te laten verlopen, hebben wij goed contact met samenwerkingsverband Koers VO. In De OverstapRouteKaart van Koers VO lees je hoe een leerling overstapt naar het voortgezet onderwijs.

Wijkteams

Een wijkteam is vormgegeven vanuit de gemeente en houdt zich bezig met kind en opvoeding. Heeft een kind jeugdhulp nodig, dan onderzoekt dit team de mogelijkheden. Wijkteams kunnen met hun informatie over de hulpvraag een belangrijke bijdrage leveren aan passend onderwijs op basis van de Jeugdwet. Wij werken samen met de wijkteams van Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.

Meteen naar