Privacytool

Privacytool

De privacy tool is een landelijke tool waar je algemene informatie vindt over passend onderwijs en privacy. De tool geeft duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.