header-nieuwsbrief-09-2021
05 juli 2022
Beste lezer,
Meisje

Nieuwe ib'ers en onderwijsprofessionals

Op de website van RiBA kun je een korte intro van RiBA beluisteren.
logo de Burcht

Sbo+ kleuterarrangement

In het nieuwe schooljaar start er een nieuwe pilot voor kleuters in het sbo. Soms is bij deze kinderen nog niet helemaal duidelijk of sbo wel de juiste plek is. Tijdens het arrangement kan geobserveerd worden of het kind een onderwijsaanbod nodig heeft in het regulier of speciaal onderwijs. Hiervoor worden extra middelen van het samenwerkingsverband ingezet. De pilot loopt gedurende het hele schooljaar en wordt in november en februari geëvalueerd.
St Bram logo

Extra so3 plaatsen

Swv RiBA kent geen eigen school voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. We zijn hiervoor aangewezen op de samenwerkingsverbanden in onze regio. Gelukkig hebben we wel een samenwerking met Stichting Bram en obs de Botter. Hier volgt een aantal kinderen onderwijs. De capaciteit van deze plaatsen wordt met ingang van het nieuwe schooljaar verdubbeld. Hierdoor realiseren we meer thuisnabij onderwijs.
Twee mensen aan tafel RiBA-lichtgroen.jpg

Ouderfunctionaris

Op de website van RiBA is bij Informatie voor ouders over het SOT en het HIA nu ook de ouderfunctionaris opgenomen.
OC&W

Bezoek onderwijsinspectie

De herstelopdracht naar aanleiding van het bezoek van de onderwijsinspectie is dat we vaart moeten maken met het publiceren van de schoolondersteuningsplannen (SOP) op onze website. Bijna alle scholen hebben hun SOP deel I aangeleverd bij het swv. Deze zullen binnenkort een plek krijgen op de website. De komende maanden wordt gewerkt aan deel II van het SOP door gesprekken in de wijk. Voor ons format ...
Save the date RiBAroze

RiBA-bijeenkomsten 22-23

Naamloos
Ik wil mij afmelden voor de nieuwsbrieven.
Wil je je e-mailadres wijzigen? Meld je eerst af met de afmeldlink en meld je daarna aan met je nieuwe e-mailadres via deze link.
Copyright © 2022 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA wilt ontvangen. Met deze nieuwsbrief willen wij je op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs in ons werkgebied.
Email Marketing Powered by MailPoet