header-nieuwsbrief-09-2021
02 november 2023
Beste lezer,
koers-vo

Webinar

Op 4 oktober 2023 hebben de samenwerkingsverbanden Koers VO en PPO Rotterdam een webinar gegeven over de juridische aspecten van aanmelding, toelating en zorgplicht.
Een afbeelding van...

VARIA-wet

Hieronder kun je de presentatie lezen over de beleidsregel afwijking onderwijstijd(variawet)zoals deze wordt gegeven op verzoek van samenwerkingsverbanden aan ondersteuners passend onderwijs, jeugdhulp en gemeenten.
kindkans logo

Op weg naar Kindkans 2.0

In het weekend van 10-12 november stapt RiBA met Kindkans over naar de nieuwe versie. Je krijgt van ons van te voren een email hierover.
Afbeelding-uitroepteken-RiBA-lichtgroen

Verantwoording

Binnenkort ontvangen de schoolbesturen/scholen van de reguliere scholen weer de vraag over de verantwoording van de middelen die het swv beschikbaar stelt aan de schoolbesturen/scholen voor de verbreding en versterking van de basisondersteuning voor leerlingen met een sbo-achtige onderwijsvraag, de zogenaamde lichte ondersteuning.
OC&W

OI-bezoek

Het inspectiebezoek is afgerond. Met dank aan alle inzet van jullie en alle betrokkenen hebben we een voldoende gekregen!
In de gesprekken is aangegeven dat er verschil wordt gezien vergeleken met vorige keer. De inspectie blijft benadrukken dat we moeten zorgen dat we zicht houden op de kwaliteit van onze ondersteuning, ook voor de leerlingen die nog wachten op een plek in het gespecialiseerd onderwijs. We krijgen nog een rapport van de inspectie waar we op mogen reageren, dit zullen we met jullie delen.
wms

Versterking

Er is een wetsvoorstel ingediend om de positie van ouders en leerlingen in het passend onderwijs te versterken.
Dit heeft mogelijk tot gevolg dat scholen niet langer hun SOP op de website van het samenwerkingsverband aanbieden maar in de eigen schoolgids
Ik wil mij afmelden voor de nieuwsbrieven.
Wil je je e-mailadres wijzigen? Meld je eerst af met de afmeldlink en meld je daarna aan met je nieuwe e-mailadres via deze link.
Copyright © [date:y] Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA wilt ontvangen. Met deze nieuwsbrief willen wij je op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs in ons werkgebied.
Email Marketing Powered by MailPoet