header-nieuwsbrief-09-2021
23 maart 2022
Beste lezer,
Afbeelding digitaal bord-RiBA-lichtdonkergroen

Opfris

Op 7 april 15.00-16.30 en 12 april 9.00-10.30 organiseert RiBA weer voor (nieuwe) ib’ers en (nieuwe) wijkteamleden een introductie op het kantoor van RiBA. Ook zal worden toegelicht hoe Kindkans werkt. Je kunt je hiervoor opgeven via loket@swv-riba.nl. Vragen over en wensen voor de bijeenkomst kun je ook mailen.
Workshop

Webinars

De komende maanden organiseert Smartonderwijs in de avonden verschillende webinars over TOS waaronder taalontwikkelingsstoornissen in de klas. Lees meer
Afbeelding uitroepteken-RiBA-rozepaars

Oproep

De Ondersteuningsplanraad van swv RiBA zoekt 2 nieuwe leden (ouder- en/of personeelsgeleding) vanuit RVKO en SCPO. Zij denken onder anderen mee met het oudersteunpunt van RiBA. Ken je of ben je iemand die belangstelling heeft. Laat het weten! Lees meer
Afbeelding-duimpje-RiBA-lichtgroen

Dank ...

voor het aanleveren van de planning en verantwoording van de 150 euro per leerling voor de versterking en verbreding van de basisondersteuning. Tijdens de SMA-bespreking ontvangt iedere school een terugkoppeling hierop. We ontvangen graag voor 1 april de planning en verantwoording van de laatste ronde van de impulsgelden. Van 3 scholen is deze al ontvangen.
OC&W

Inspectiebezoek

In april is het swv RiBA aan de beurt voor een bezoek van de onderwijsinspectie. Dit onderzoek neemt 4 dagen in beslag. Er worden o.a. rondetafelgesprekken gevoerd met ouders, schoolleiders en leerkrachten. En er wordt een viertal scholen bezocht voor een verificatieonderzoek.
Twee mensen aan tafel RiBA-roze

Schoolleiders

Vanwege de impact die de coronacrisis op het huidige personeelsbestand op de scholen heeft, is besloten de gesprekken met de directeuren in de wijk door te schuiven naar volgend schooljaar. In de hoop dat de schoolleiders dan weer in een rustiger vaarwater zitten en tijd en energie hebben om de gesprekken met elkaar weer op te pakken.
Afbeelding digitaal bord-RiBA-lichtgroen

Jaarrekening 2021

Op 15 maart heeft de RvT de jaarrekening van 2021 vastgesteld en de accountant geeft een goedgekeurde controleverklaring af. Binnenkort wordt het jaarverslag op onze website gepubliceerd.
Ik wil mij afmelden voor de nieuwsbrieven.
Wil je je e-mailadres wijzigen? Meld je eerst af met de afmeldlink en meld je daarna aan met je nieuwe e-mailadres via deze link.
Copyright © 2022 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs RiBA wilt ontvangen. Met deze nieuwsbrief willen wij je op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs in ons werkgebied.
Email Marketing Powered by MailPoet